Computationeel denken

Op de site https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4816 worden volgende leerdoelen duidelijk omschreven:

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
frank neven

Bij professor informaticawetenschappen Frank Neven lezen we volgende quotes:

Vlaanderen telt amper 1500 universitaire studenten informatica
“We hebben veel meer mensen nodig die de digitale maatschappij mee kunnen bouwen.

Natuurlijk moet niet iedereen programmeur worden, maar iedereen kan en moet wel de basisprincipes kennen om te beseffen wat er mogelijk is met computers.”

Het is fout om te denken dat leerlingen al goed met computers kunnen werken en dat ze dat niet meer op school moeten leren.

We lopen achter op onze buurlanden.

Het klopt dat niet alle leraren zich veilig voelen om programmeren aan te leren, maar ze moeten een andere attitude durven aan te nemen

Slechts 8% van de studenten informaticawetenschappen zijn meisjes, een ramp dus.

Scroll naar top