micro:bit leerkrachten

De drie zones van je programmeerscherm

Ga op je pc naar de volgende site: https://makecode.microbit.org/#editor Je krijgt volgend scherm te zien: De video geeft je uitleg over dit startscherm:

Wat is een micro:bit

Een getuigenis uit de praktijk van Eva Monsieur: Wat is nu eigenlijk die micro:bit? De volgende video schenkt je meer inzicht:

Computationeel denken

Op de site https://onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4816 worden volgende leerdoelen duidelijk omschreven: 1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.4 De leerlingen …

Computationeel denken Lees verder »

Scroll naar top